Ruszył system usług rozwojowych

Pierwsi zachodniopomorscy przedsiębiorcy podpisali właśnie umowy na usługi rozwojowe w nowym systemie. Systemie, który pozwala na skrojenie szkoleń na miarę rzeczywistych potrzeb firm.

Do tej pory zachodniopomorskie firmy, które chciały inwestować w rozwój kompetencji swoich pracowników, miały dwie możliwości – szkolenia komercyjne lub szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z uwagi na atrakcyjniejsze warunki finansowania tzw. szkolenia unijne cieszyły się większym zainteresowaniem. Pomimo wielu korzyści miały one jednak poważną niedogodność, bowiem programy szkoleniowe przygotowywane były przez podmioty zajmujące się organizacją tego rodzaju przedsięwzięć. To one były tu stroną decydującą – składały wnioski o dofinansowanie projektów i rekrutowały do nich przedsiębiorstwa. Firmy nie miały zatem wpływu na to, jaki rodzaj szkolenia był im oferowany. W obecnej perspektywie postanowiono, że to przedsiębiorca zdecyduje, jakich szkoleń bądź usług potrzebuje on i/lub jego pracownicy oraz kiedy, gdzie i kto je przeprowadzi.

Teresa Kalina, przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego: We współczesnym biznesie nie maszyny, ale ludzie tworzą firmę. Dlatego inwestycja w pracowników przynosi namacalne efekty. Wyższe kwalifikacje to nowa jakość usług i produktów, a to z kolei przekłada się na pozycję firmy na rynku. Szkolenia i kursy dopasowane do potrzeb i refundowane przez Unię Europejską są więc najprostszą drogą, by firma mogła stać się bardziej innowacyjna i konkurencyjna.

Szkolenia skrojone na miarę

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (KARR SA), Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (ZARR SA), czyli operatorzy Podmiotowego Systemu Finansowania na Pomorzu Zachodnim, w ostatnich miesiącach odbyli dziesiątki spotkań. – Cały czas prowadzimy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną – mówi Iwona Jarlaczyńska-Rudziewicz, dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich ZARR SA. – Spotykamy się w starostwach powiatowych, Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, wreszcie w siedzibach firm. Wszędzie, gdzie jest taka potrzeba – dodaje Maria Czerniecka, zastępca kierownika projektu Fundusz Usług Rozwojowych Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. A potrzeba jest ogromna, bo system jest nowy i wszyscy zainteresowani – zarówno operatorzy, przedsiębiorstwa, jak i instytucje szkoleniowe – jeszcze się go uczą.

Rozdysponowanie środków przeznaczonych na rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników zachodniopomorskich firm umożliwia Podmiotowy System Finansowania (PSF). Na ten cel przeznaczono 54 mln zł w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu popytowego RPOWZ. Centralnym ogniwem systemu jest przedsiębiorca, ale wszelkie formalności konieczne do uzyskania wsparcia leżą po stronie operatora. To on jest odpowiedzialny m.in. za rekrutację przedsiębiorstw, zajmuje się umowami wsparcia, refundacją i rozliczeniem szkoleń, czyli krótko mówiąc – całą szkoleniową buchalterią.

Baza Usług Rozwojowych

System usług rozwojowych to sieć, którą tworzą przedsiębiorcy, podmioty szkoleniowe oraz operatorzy. Wspólnym miejscem, gdzie spotykają się ich interesy, jest Baza Usług Rozwojowych (BUR). To portal internetowy prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To tu firmy i instytucje szkoleniowe oferują swoje usługi, z których następnie przedsiębiorca wybiera ofertę, która mu odpowiada. Podgląd do Bazy mają też operatorzy. – Zainteresowanie rejestracją w Bazie jest bardzo duże. Firmy szkoleniowe chwalą sobie pomysł zgromadzenia i usystematyzowania informacji o usługach rozwojowych w jednym miejscu – zauważa Iwona Jarlaczyńska-Rudziewicz z ZARR SA.

Wybierasz szkolenie z BUR – podpisujesz umowę z firmą szkoleniową – płacisz całą kwotę – szkolisz siebie lub pracownika/ów – oceniasz szkolenie – otrzymujesz refundację (od 50% do 80%)

Baza to proste narzędzie, rodzaj internetowej wyszukiwarki. W łatwy i intuicyjny sposób możemy przefiltrować ofertę pod względem tematyki szkolenia, rodzaju finansowania, przedziału cenowego czy województwa. Istnieje też możliwość wyboru ofert według słów kluczowych.

W ten sposób kilka tygodni temu szkolenie dla swojego pracownika znalazła Anna Stańczyk prowadząca w Szczecinie Kancelarię Doradztwa Podatkowego. To niewielka, ale prężnie rozwijająca się firma. – Coraz więcej naszych klientów zawiera kontrakty biznesowe z podmiotami zagranicznymi, mamy więc do czynienia z dokumentacją w języku angielskim. Rozszerzamy też działalność na podmioty zagraniczne z udziałem kapitału zagranicznego. Do tego potrzeba biegłej znajomości języka angielskiego, nasz zespół musiał się doszkolić – mówi Anna Stańczyk. Firma działa w tej branży od ponad dwóch dekad i systematycznie korzysta ze szkoleń, bo przepisy podatkowe często się zmieniają. Pani Anna dowiedziała się o Bazie Usług Rozwojowych i możliwości częściowego zrefundowania szkolenia ze środków unijnych. – Ta wyszukiwarka jest bardzo intuicyjna. Bez problemu się zalogowałam, dostałam hasło, przejrzałam ofertę i wybrałam szkolenie. To jest szkoła językowa, która ma siedzibę w Warszawie, ale jej lektorzy pracują także w Szczecinie – wyjaśnia. I właśnie w siedzibie Kancelarii już niedługo ruszą zajęcia. Na razie język angielski będzie szlifował jeden pracownik. Pani Anna podpisała już umowę na wsparcie z operatorem. Opłatę za kurs musi na początek wyłożyć sama, ale po zakończeniu szkolenia otrzyma refundację w wysokości 80%, bo jej pracownik ma skończone 50 lat. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, podobny kurs językowy przejdzie jeszcze dwóch pracowników tej kancelarii.

 

Wysokość wsparcia

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%. Przedsiębiorca może uzyskać większy zwrot kosztów, jeśli spełni co najmniej jedno z kryteriów:

  • maksymalnie 70%
  • firma uzyskała wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych w ramach działania 2.2 PO WER
  • szkolenie prowadzi do zdobycia kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem.
  • maksymalnie 80%
  • firma prowadzi działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa zachodniopomorskiego
  • firma działa w obszarze Specjalnej Strefy Włączenia
  • firma jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
  • z usługi rozwojowej korzysta pracownik powyżej 50 roku życia i/lub o niskich kwalifikacjach.

 

Anna Stańczyk przyznaje, że szukając szkoły językowej w Bazie, chciała znaleźć firmę z regionu. – Nie udało się, szkoda, bo staram się w moich wyborach konsumenckich wspierać lokalnych przedsiębiorców – tłumaczy. Możliwe, że już wkrótce będzie to możliwe, bo oferta BUR poszerza się niemal z każdym dniem. Duży w tym udział Operatorów. – Staramy się pozyskiwać do BUR firmy szkoleniowe z obszaru koszalińskiego, aby nasi przedsiębiorcy mieli możliwość odbycia interesujących ich szkoleń na miejscu – mówi Beata Górecka, koordynator projektu Usługi Rozwojowe KARR SA.

Więcej korzyści, mniej zachodu

Dla podmiotów szkoleniowych obecność w Bazie jest kolejną ścieżką dotarcia do klienta. – Firmy szkoleniowe traktują BUR jako swoistą reklamę, promocję. To możliwość zaistnienia w szerszym gronie usługodawców dla większej liczby przedsiębiorców poszukujących usług – mówi Maria Czerniecka z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Przykładem jest firma szkoleniowo-rekrutacyjna LSJ Human Resources Group ze Szczecina, której oferta już jest w Bazie. – Prowadzimy różnorodne szkolenia dla firm produkcyjnych i podmiotów publicznych, zarówno dotyczące kompetencji osobistych, np. komunikacji wewnętrznej, jak i umiejętności zawodowych, np. technik sprzedażowych, obsługi klienta oraz szkoleń dla pracowników produkcyjnych. Ponieważ jesteśmy firmą rekrutacyjną, mamy kontakt z różnymi podmiotami, znamy ten rynek, posiadamy szeroką bazę szkoleniowców – mówi Kamila Słupińska z LSJ Human Resources Group.

 

Wsparcie przyznawane jest na usługi typu: szkolenie, e-learning, doradztwo, coaching, egzaminy, mentoring, studia podyplomowe, kursy zawodowe.

 

Od samego początku w Bazie Usług Rozwojowych zarejestrowana jest też szczecińska Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Ta instytucja nie potrzebuje reklamy. Na jej markę w regionie pracuje od dobrych osiemdziesięciu lat sztab prawdziwych fachowców, specjalistów w wielu zawodach. – Oferujemy bardzo konkretne szkolenia i kursy w zawodzie kucharz, cukiernik, mechanik pojazdów. A takich usług w Bazie jest wciąż bardzo mało. Najwięcej jest ofert od szkół językowych, informatycznych, szkoleń miękkich. Dlatego nasza oferta jest atrakcyjna i poszukiwana. Poza tym proponujemy coś, czego większość firm szkoleniowych zaoferować nie może – kompleksową usługę, poczynając od szkolenia, poprzez certyfikację, po nadawanie kwalifikacji, uprawnień do wykonywania zawodu, czyli dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego. Tylko izby rzemieślnicze mogą je wydawać, jesteśmy więc konkurencyjni pod tym względem – mówi Dorota Miśkiewicz, zastępca dyrektora Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Oferta BUR poszerza się systematycznie także dzięki samym przedsiębiorcom. Jeśli nie mogą znaleźć w niej odpowiedniego szkolenia, korzystają z tzw. giełdy usług. Przedsiębiorca sam zgłasza, jakiej oferty poszukuje. To ważna informacja zwrotna dla firm organizujących szkolenia. – Trzeba bacznie obserwować rynek i słuchać przedsiębiorców. Docierają do nas np. sygnały, żeby uruchomić szkolenia z obsługi mechaniki pojazdów hybrydowych. Takie pojazdy są już na rynku i mechanicy chcieliby szkolić się w tym kierunku – mówi Dorota Miśkiewicz.

System Usług Rozwojowych dopiero nabiera rozpędu. Potrzeba czasu, by przedsiębiorcy poznali nowe możliwości i warunki wsparcia, a firmy szkoleniowe umieszczały jak najbardziej różnorodną i atrakcyjną dla nich ofertę.

Monika Wierżyńska