Szpital Zdroje dofinansowany

 

Do końca 2017 r. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje” wyposaży pomieszczenia nowo wybudowanego pawilonu 2A i przebudowanego pawilonu 2F w specjalistyczną aparaturę medyczną. Na jej zakup lecznica przeznaczy 20 mln zł, z czego 18 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach działania 9.1 Infrastruktura zdrowia RPOWZ 2014-2020. W budynku 2A nowy sprzęt zapewni funkcjonowanie Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń i Urologii, Oddziału Ortopedii Dziecięcej, Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej, Obserwacyjnego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć, centralnej sterylizacji i apteki szpitalnej, a w obiekcie 2F – Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii dla Dzieci.