Druga odsłona rewolucji


Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązują nowe, ujednolicone zasady segregacji odpadów komunalnych. Do osobnych pojemników lub worków trafią papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady. Tę rewolucję odczuje środowisko i gospodarka, bo odpady to wcale nie bezużyteczne śmieci, lecz cenny i proekologiczny surowiec.