Jak korzystać z SL2014?

Złożenie wniosku o dofinansowanie zakończone sukcesem – wielu wnioskodawców uważa, że to najważniejszy moment w staraniach o dotację. Tymczasem decydujące fazy – realizacja, rozliczenie projektu i utrzymanie jego trwałości – dopiero przed nimi. W tym procesie będą korzystać z SL2014.

Mamy wspólny cel


Dla nas beneficjent to nie jest segregator na półce – mówią Żaneta Ambrożewicz (Biuro Obsługi Projektów, Wydział Edukacji EFS), Katarzyna Prys (Biuro Obsługi Projektów, Wydział Projektów Rynku Pracy i Przedsiębiorczości EFS), Agnieszka Tomczak (Biuro Finansów i Monitoringu, Wydział Projektów Rynku Pracy i Przedsiębiorczości EFS) oraz Natalia Siewiera (Biuro Obsługi Projektów, Wydział Integracji Społecznej EFS) – opiekunowie projektów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Szczecinie.